^Back To Top

Visitor

611913
TodayToday53
YesterdayYesterday219
This_WeekThis_Week2034
This_MonthThis_Month12473
All_DaysAll_Days611913

นาฬิกา

ปฏิทิน

«  February 2015  »
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Login Form

Web Gallery

 

กำหนดการกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ณ อาคาร ยอห์น ปอล์น ที่ 2 และวัดทองเนียม

.............................................

กิจกรรมหล่อเทียน วัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

07.30 น.       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปี แผนกมัธยมชาย แผนกหญิง และ

แผนก EP เข้าแถวพร้อมเพรียงกันที่ ณ อาคารยอห์น ปอล์น ที่ 2 เพื่อร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมหล่อเทียน โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วย

1. นักเรียนแผนกหญิง ระดับชั้น ป. 1, ป.2, ป.4 ,ม.1 , ม.2, และม.6 อย่างละ 1 ห้อง  รวม 6 ห้อง

2. นักเรียนแผนกชาย ระดับชั้น ม.2/3 – 7 รวม 5 ห้อง

3. นักเรียนแผนก EP ระดับ ม.1 – 3 รวม 3 ห้อง

4. นักเรียนแผนกประถม ระดับ ป.4 – 6 รวม 3 ห้อง

รวมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 17 ห้องเรียน

08.00 น.       นักเรียนเคารพธงชาติ สวดมนต์

08.15 น.       พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ เข้าสู่บริเวณงานเพื่อเป็นเกียรติในพิธี

08.20 น.       พิธีกรกล่าวเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

( นายนุกูล  ส่งสมบูรณ์ )  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

08.30น.        พิธีกรเรียนเชิญคุณพ่อ ( บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ) มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่

นักเรียนที่ชนะการแข่งขันและการประกวด ดังรายการต่อไปนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ หัวข้อ “ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ”

   แข่งขันวันที่ 10 ก.ค. 2558 ณ ห้อง ม.3/4 และ ม.4/2

2. การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ”

   แข่งขันวันที่ 17 ก.ค. 2558 ณ ห้อง ม.4/2 และ ม.4/3

3. การแข่งขันประกวดวาดจัดพานพุ่มเทียนถวายพระพุทธรูป 

   แข่งขันวันที่ 27 ก.ค. 2558 ณ อาคาร ยอห์น ปอล์น ที่ 1 ( รอผลการแข่งขัน )

ลำดับต่อไป เรียนเชิญ คุณพ่อมอบเงินแก่ฝ่ายจิตตาภิบาล ( บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ ) เพื่อนำไปมอบให้กับ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ( โคเออร์ ) ซึ่ง มาสเตอร์จักรพันธ์ โสรัจจกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน ............  บาท สำหรับ โคเออร์ ( COERR ) เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานภายใต้สภาแห่งประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเบาเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมทั้งราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้ลี้ภัย และราษฎรไทยยากไร้ และด้อยโอกาสทั้งนี้โดยยึดหลักการ ความรัก เมตตาธรรมและมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

08.40 น.       ประธานในพิธี ( บาทหลวง ธีรพล  กอบวิทยากุล ) กล่าวเปิดกิจกรรม

09.10 น.       พิธีกรเรียนเชิญ มาสเตอร์สมยศ  อัมเรศ  ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธุปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย พร้อมทำพิธีหล่อเทียน และขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง

เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน / ผลงานนักเรียนงานที่ชนะการประกวดวาดภาพ

09.20 น.       ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง เชิญตามอัธยาศัย

ส่วนนักเรียนเข้าห้องเรียนตามปกติ หรือคุณครูนำนักเรียนร่วมหล่อเทียนตามอัธยาศัย

 

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

12.30  น.      นักเรียนตัวแทนห้องละ 2 ท่านและนักเรียนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมแห่เทียนรวม

พร้อมกันที่โรงยิม เพื่อเตรียมขบวนแห่ ขบวนรถและเครื่องไทยธรรมไปถวายวัด

13.00 น.       รถออกจากโรงเรียน

13.30 น.       เดินทางถึงวัดทองเนียม แขวงหนองแขมกรุงเทพมหานคร  จัดเตรียมขบวนแห่

เทียนเวียนรอบพระอุโบสถ

14.00 น.       ในพระอุโบสถพิธีกรกล่าวถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุ กรวดน้ำรับพร

14.30น.        เสร็จพิธีการนักเรียนขึ้นรถเตรียมเดินทางกลับโรงเรียน

15.00 น.       ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ และนักเรียนที่เกี่ยวข้องช่วยครูจัดเก็บสถานที่จัดงาน

 

……………………………………………………………

 
 

 

 
Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook # #