การดูแลรักษา่คอมพิวเตอร์

IDevice Icon การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. การดูแลรักษาแป้นพิมพ์ (Keyboard)

- ทำความสะอาดโดยการปัดฝุ่นเป็นประจำ

- ห้ามทำน้ำหกบนแป้นพิมพ์
IDevice Icon การดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)

2.การดูแลรักษาจอภาพ

1. อาจซื้อ filter ช่วยในการกรองแสงเพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกราบรื่น

ไม่แสบตาจนเกินไป หรืออาจปรับปุ่มด้านล่างของจอ เพื่อปรับแสงสว่างของจอ

ให้มีความเหมาะสม

2. สามารถทำความสะอาดจอภาพได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง เช็ดจอภาพให้สะอาด


3. หลังจากใช้งานแล้วให้ใช้ผ้าคลุมจอภาพทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง


4. ไม่ควรเปิดจอภาพทิ้งไว้นานๆโดยที่ไม่มีการใช้งานเลย เพราะจะทำให้จอภาพเสื่อมลงได้

ถ้าจำเป็นต้องเปิดจอทิ้งไว้ ควรตั้งโปรแกรม Screen Saver เพื่อช่วยรักษาจอภาพIDevice Icon การดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

3.การดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)

- วางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ เมื่อใช้งานทุกครั้ง

- ทำความสะอาดบริเวณลูกกลิ้งของเมาส์

- อย่าเคาะเมาส์แรง ๆ กับพื้น IDevice Icon การดูแลตัวเครื่อง

4.การดูแลรักษาตัวเครื่อง (Case)

- ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ

- อย่าทำน้ำหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่องIDevice Icon การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

5.การดุแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

- ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังจากใช้งาน

- เมื่อกระดาษติดให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมาIDevice Icon การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette)

6.การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette)

- ห้ามนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กำลังอ่านข้อมูล

- ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มีความชื้น หรืออุณภูมิสูง

- ไม่ควรนำแผ่นดิสก์เข้าใกล้กับวัตถุที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก

- ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นดิสก์ ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้ายชื่อที่มีไว้

สำหรับปิดบนแผ่นดิสก์ IDevice Icon การดูแลรักษาแผ่นซีดี (CD)

7.การดูแลรักษาแผ่นซีัดีี (CD)

- ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

- ไม่ควรขีดเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี เนื่องจากจะทำให้่แผ่นซีดีเกิดรอยขีดขวน

และเสียหายใช้งานไม่ได้

- ไม่ควรใช้มือจับบริเวณด้านหน้าของแผ่นซีดี

- ไม่ควรงอแผ่นซีดี อาจจะทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย