วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programme

dsc_0076