ชนิดข้อมูล & ตัวแปร Print
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2013 07:21

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องตัวแปร

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนใบงาน

[ ] = { ‘K',‘r',‘u',‘ ',‘P',‘u' };

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องตัวแปร

Last Updated on Friday, 01 April 2016 04:39