ประเมินรอบ3 ระดับฝ่ายการศึกษา Print
Written by Administrator   
Wednesday, 29 January 2014 21:42

บรรยากาศประเมินครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 15 April 2015 06:14