ตัวดำเนินการเพิ่ม/ลด Print
Written by Administrator   
Thursday, 25 July 2013 00:53

ตัวดำเนินการเพิ่ม/ลด (increment/decrement operator)

•เป็นตัวดำเนินการ สำหรับการเพิ่มค่า และการลดค่า ในตัวแปรครั้งละหนึ่ง

•ซึ่งสามารถนำไปใช้กับตัวแปรได้ 2 ลักษณะ คือ

1.  กรณีวางไว้หลังตัวแปร เช่น  i++  หรือ  i--
    ในกรณีนี้จะทำ operator  ตัวอื่นก่อน แล้วจึงจะ เพิ่มหรือลดค่าในตัวแปร เช่น
    int a = 2 ;
    int i ;
    i = a++;
จากตัวอย่างนี้ จะนำค่าในตัวแปร  a กำหนดให้กับ i ก่อน แล้วจึงเพิ่มค่าในตัวแปร  a ขึ้นอีกหนึ่ง
ผลที่ได้   i มีค่าเท่ากับ 2  
            a มีค่าเท่ากับ 3

ทดลองพิมพ์ใน Code Block และ cout ดูผลลัพท์ของ i และ a 
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a = 2 ;
    int i ;
    i = a++;
    cout << "i = " <<i<< endl;
    cout << "a = " <<a<< endl;
    return 0;
}

ผลลัพท์

2. กรณีวางไว้หน้าตัวแปร เช่น ++i  หรือ  --i
   ในกรณีนี้จะเพิ่มหรือลดค่าในตัวแปรก่อน แล้วจึงทำ operator ตัวอื่น เช่น
   int a = 2 ; 
   int i ;
   i =  ++a ;
จากตัวอย่างนี้ จะเพิ่มค่าในตัวแปร a ขึ้นอีกหนึ่ง ก่อนจะกำหนดให้กับตัวแปร i
ผลที่ได้   i มีค่าเท่ากับ 3  
            a มีค่าเท่ากับ 3

ทดลองพิมพ์ใน Code Block และ cout ดูผลลัพท์ของ i และ a  
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int a = 2 ;
   int i ;
   i =  ++a ;
   cout << "i = " <<i<< endl;
   cout << "a = " <<a<< endl;
   return 0;
}

ผลลัพท์
 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 25 July 2013 02:05