การสร้างสี่เหลี่ยมโดยใช้ action script Print
Written by Administrator   
Thursday, 29 November 2012 02:13

การสร้างสี่เหลี่ยมโดยใช้ action script
1 ขั้นแรกเราก็สร้างไฟล์ fla ที่เป็น action script 3.0

2 บน Fream ที่1 บน timeline คลิกขวาเลือก action script

3 จากนั้นก็เขียนโค้ดตามนี้ค่ะ

4 กด ctrl+enter เพื่อทำการ test movie จะเห็นว่ามีการสร้างสี่หลี่ยมสีแดงเกิดขึ้นค่ะ

Last Updated on Friday, 07 December 2012 03:50