การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลใน C++ Print
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:29

ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลทางตัวเลขใน C++ เราจะต้อง import ไลบรารีที่ชื่อ iomanip ขึ้นมาก่อน โดยใช้คำสั่ง #include <iomanip>

สมมติว่าถ้าเราต้องการให้มันแสดงผลตัวเลข n ตัว เราจะใช้คำสั่ง cout<<setprecision(n) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เมื่อทำการรันจะได้ผลลัพธ์เป็น

สำหรับ คำสั่ง setprecision นี้ ถ้าหากว่าผลลัพธ์ของเราเป็นทศนิยมที่ลงท้ายด้วยเลข 0 มันจะไม่แสดงผลของเลข 0 มาให้เราเห็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผลการรันจะเป็น

ถ้าเราต้องการให้มันแสดงเลขศูนย์ในตำแหน่งทศนิยมด้วย เราจะใช้คำสั่ง showpoint ดังรูป

เราจะได้ผลลัพธ์ของการรันดังนี้

ที่นี้ถ้าเราต้องการให้คอมพิวเตอร์แสดงผลเป็นทศนิยมที่ระบุจำนวนตำแห่งของทศนิยมลงไปเลย เราจะใช้คำสั่ง fixed ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

สมมติว่าเราต้องการจองพื้นที่สำหรับการแสดงผล n ช่อง เราจะใช้คำสั่ง setw(n)  ซึ่งเราจะเรียกคำสั่งนี้ได้เมื่อเรา import ไลบรารี iomanip เข้ามาแล้ว

รูปแบบของคำสั่งจะเป็นดังนี้

ผลลัพธืของการรันจะเป็นดังนี้

ถ้าเราต้องการจัดชิดขวาเราจะใช้คำสั่ง right และถ้าเราต้องการจัดชิดซ้านเราจะใช้คำสั่ง left ดังรูป

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของการรันเป็น