div Print
Written by Administrator   
Wednesday, 24 October 2018 03:02

div คือ แท็กประเภทนึงของ html ใช้สำหรับครอบวัตถุที่เราต้องการ เพื่อจัดรูปแบบต่างๆ ให้กับวัตถุในตำแหน่งนั้นๆ

สามารถใส่ค่าไปตรงๆ ใน div นั้น หรือ ใส่ id กับ class เพื่อใช้อ้างอิงกับการจัด CSS ได้ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างโค้ด แบบใส่ค่าตรง ใน div

<div style="color: red;">

Your Text

</div>

ตามตัวอย่าง ตัวหนังสือคำว่า Your Text ก็จะแสดงผลเป็นสีแดง

ตัวอย่างโค้ด ใส่ id หรือ class เพื่อใช้อ้างอิงกับการจัด CSS

ใน html

<div>

Your Text

</div>

ใน CSS

.red{

color: red;

}

ตามตัวอย่าง ตัวหนังสือคำว่า Your Text ก็จะแสดงผลเป็นสีแดงเช่นเดียวกับแบบแรก ซึ่งวิธีการหลัง

จะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากง่ายต่อการแก้ไขในภายหลังนั้นเอง

ความแตกต่างของ ID กับ class

สามารถใช้ ID ได้เพียง 1 ครั้งใน 1 แท็ก และ ควรใช้เพียงครั้งเดียวใน 1 หน้าเว็บ

แต่ class สามารถใช้ได้หลาย class ใน 1 แท็ก และ สามารถเรียกใช้ได้หลายครั้งใน 1 หน้าเว็บ

ซึ่งถ้าเราเรียกค่าชนกัน ID จะได้รับความสำคัญมากว่า Class

Last Updated on Wednesday, 28 November 2018 05:44