คำสั่งเงื่อนไข (Condition Statement) Print
Written by Administrator   
Friday, 20 July 2012 08:21

คำสั่งเงื่อนไข (Condition Statement)

          การกำหนดให้โปรแกรมทำงานอย่างหนึ่งเมื่อเงื่อนไข (Condition) เป็นจริงและทำ (หรือไม่ต้องทำ งานใด ๆ ) เมื่อเงื่อนไข เป็นเท็จ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการกำหนดให้เลือกทำ อยู่มากมายการถามผู้ใช้ เช่น Save (Y/N) _ Continue(Y/N) _ เป็นต้น

Last Updated on Thursday, 26 July 2012 01:22