สถิติผู้เข้าชม

902516
TodayToday122
YesterdayYesterday588
This WeekThis Week1977
This MonthThis Month13170
All DaysAll Days902516

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
เครื่องหมายเปรียบเทียบและตรรก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:11

เครื่องหมายเปรียบเทียบและตรรก (Comparison and Logical Operators)
         การเปรียบเทียบ หมายถึง การหาว่าเมื่อนำค่าที่อยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายกับค่าที่อยู่ทางขวา
ของเครื่องหมายเปรียบเทียบ มาเปรียบเทียบกันแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จ ซึ่งในแต่ละกรณีเมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้ว จะได้ค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพียงค่าเดียวเท่านั้น โดย C++ จะใช้ค่า 0 แทนเท็จ และ
1 แทน จริง และมีลำดับในการประมวลผลจากซ้ายไปขวา ถ้าไม่มีวงเล็บกำกับไว้ มีเครื่องหมายเปรียบ
เทียบดังนี้
ตาราง แสดงเครื่องหมายเปรียบเทียบใน C++

         การหาค่าลอจิก (Logic) หมายถึง การหาผลลัพธ์จาก Logic operator ซึ่งจะให้ค่าผลลัพธ์ออกมา
เป็นจริงหรือเท็จกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น เครื่องหมายที่เป็น Logical operator ใน C++ แสดงไว้ในตาราง
ดังนี้
ตาราง แสดงเครื่องหมายเปรียบเทียบเชิงตรรก (Logical operator) ใน C++

ตาราง แสดงค่าเป็นจริงและเท็จในกรณีต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ AND, OR , NOT โดยกำหนดให้
A และ B คือประโยคตรรกที่ให้ค่าจริงหรือเท็จ

ตัวอย่างโปรแกรมรับค่า username และ password จากผู้ใช้ มาเปรียบเทียบเพื่ออนุญาตให้เข้าโปรแกรม
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    string n;
    string p;
    cout << "User name : " ;
    cin>>n;
    cout << "Password : " ;
    cin>>p;
    if ((n=="admin")&&(p=="12345")) // กำหนดค่าที่ถูกต้องลงไป
    {
     cout<< "welcome\n";
    }
    else
    {
    cout<<"wrong \n";
    }
    return 0;
}

ให้นักเรียนลองทำและจด code ในสมุด และเขียน comment ทุกบรรทัดที่เขียนโปรแกรม

ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่า ด้วย AND   OR   NOT
โจทย์ จากเงื่อนไขต่อไปนี้
A  = สวย                B  = เรียนเก่ง             C = พูดมาก
จงเขียนนิพจน์ให้ได้ประโยคต่อไปนี้
แฟนฉันต้องสวย  เรียนเก่ง   และไม่พูดมาก

เฉลย A   AND  B   NOT  C

ใบงาน
A  = มีชื่อเสียง       B  = ใกล้บ้าน         C = เดินทางสะดวก          D = ใกล้ชุมชน
E = มีคณะที่ชอบ    F = อากาศเสีย
จงเขียนนิพจน์ให้ได้ประโยคต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยที่ฉันเลือกต้อง  มีชื่อเสียง หรือ ใกล้บ้าน    เดินทางสะดวก  ใกล้ชุมชน  มีคณะที่ชอบ 
และอากาศไม่เสีย

เขียนคำตอบเป็น comment ในโปรแกรม code block วางไว้ใต้ using namespace std;

Last Updated on Monday, 24 June 2013 03:40
 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 16 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner