สถิติผู้เข้าชม

690620
TodayToday254
YesterdayYesterday554
This WeekThis Week1959
This MonthThis Month808
All DaysAll Days690620

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
วิธีการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:11

วิธีการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปรใน C++ ทำได้ ดังนี้
        1. การใช้ประโยคคำสั่งเครื่องหมายเท่ากับ (=) โดยกำหนดให้ชื่อตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าอยู่ทางซ้าย
มือของ เครื่องหมาย = ตัวแปรหรือค่าคงที่อยู่ทางด้านขวาของเครื่องหมาย ดังเช่นตัวอย่างโปรแกรมต่อ
ไปนี้
ตัวอย่างโปรแกรม variable.cpp แสดงการกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรในโปรแกรม โดยใช้
เครื่องหมายเท่ากับ =
/*Program : variable.cpp
Process : Display set value of varible */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ int number; //declaration variable การประกาศตัวแปรภายในฟังก์ชันmain()
float sales,purchase; //declaration variable
// set value of variable
number = 50;
sales = 5000.75; การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปร
purchase = 3500.50;
clrscr(); // function clear screen from <conio.h>
//show value from variable
cout << "Show varlue of variable"<<endl;
cout << "number = " << number<<endl;
cout << "sales = " << sales<<endl;
cout << "purchase = " << purchase;
getch(); // function getch() for wait to press anykey from <conio.h>
}
หมายเหตุ กรณีเป็นตัวแปรประเภทตัวเลข ค่าคงที่ด้านขวามือห้ามมีเครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ
ทั้งสิ้น ยกเว้นจุดทศนิยม ส่วนตัวแปรประเภท char กำหนดค่าคงที่ในเครื่องหมาย '_' เช่น ch = 'A';
        2. การกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่ตัวแปร> เมื่อมีการประกาศใช้ตัวแปรในลักษณะ definition มีการ
กำหนดค่าคงที่ให้แก่ตัวแปรทันที

ตัวอย่างโปรแกรม varia2.cpp แสดงการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปร number, sales, purchase
ด้วยเครื่องหมาย = เมื่อประกาศตัวแปรในโปรแกรม
/*Program : varia2.cpp
Process : Display set value of varible */
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ int number=500; //declaration and set value variable ประกาศตัวแปร
float sales=500.50,purchase=3500.75; //declaration and set value variable พร้อมกำหนดค่า
clrscr(); // function clear screen from <conio.h>
//show value from variable
cout << "Show varlue of variable"<<endl;
cout << "number = " << number<<endl;
cout << "sales = " << sales<<endl;
cout << "purchase = " << purchase;
getch(); // function getch() for wait to press anykey from <conio.h>
}
        3. การกำหนดค่าตัวแปรโดยการรับค่าทางแป้นพิมพ์ โดยการใช้ฟังก์ชันในการรับข้อมูล (Input)
เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร จะกล่าวรายละเอียดต่อไปในบทที่ 2
ตัวแปรประเภท Global และ Local

 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 19 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner