สถิติผู้เข้าชม

902479
TodayToday85
YesterdayYesterday588
This WeekThis Week1940
This MonthThis Month13133
All DaysAll Days902479

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
ชนิดของข้อมูล(Data Type) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:07

ชนิดของข้อมูล(Data Type)
ข้อมูลใน C++ แบ่งชนิดข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. Simple data type เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้แสดงค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงรายการเดียว เช่น ค่า
ความสูง นํ้ าหนัก จำนวนนักเรียน อุณหภูมิ ระดับคะแนน เป็นต้น
2. Structure เป็นข้อมูลชนิดใช้แสดงค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลายรายการ เช่น ความสูงของนัก
เรียนใน ชั้น ม. 6, อุณหภูมิของแต่ละวันในเดือนตุลาคม, รายชื่อนักเรียนใน 1 กลุ่ม ต้องกำหนดเป็นข้อมูล
ชนิดโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ (array) แบบโครงสร้าง(structure) หรือแบบยูเนียน(union) เป็นต้น
ข้อมูล Simple data type รายละเอียดชนิดของมูลและช่วงของข้อมูลประเภท Simple data type
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ ชื่อชนิดของข้อมูลได้แก่ char, unsigned char , int , unsigned int, short in, long ,
unsigned long , float , double , long double เป็น keyword ที่นำไปกำหนดประเภทข้อมูลที่จะใช้ใน
โปรแกรม

• ตัวอย่างโปรแกรม size_mem.cpp เป็นตัวอย่างโปรแกรมแสดงขนาดของหน่วยความจำที่ข้อ
มูลแต่ละชนิดใช้พื้นที่หน่วยความจำ โดยใช้ คีย์เวิร์ด sizeof ซึ่งให้ค่าขนาดหน่วยความจำที่ข้อ
มูลชนิดนั้นใช้ มีหน่วยเป็น byte
/*Program : size_mem.cpp
Process : Display size of memory for each simple data type
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
{
clrscr(); //clear screen in conio.h
cout<< "Size of char = "<<sizeof(char)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of unsigned char = "<<sizeof(unsigned char)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of int = "<<sizeof(int)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of unsigned int = "<<sizeof(unsigned int)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of short int = "<<sizeof(short int)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of long = "<<sizeof(long)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of unsigned long = "<<sizeof(unsigned long)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of float = "<<sizeof(float)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of double = "<<sizeof(double)<< " bytes"<<endl;
cout<< "Size of long double = "<<sizeof(long double)<< " bytes"<<endl;
getch();
return 0; //wait for press any key
}

 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 13 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner