สถิติผู้เข้าชม

902510
TodayToday116
YesterdayYesterday588
This WeekThis Week1971
This MonthThis Month13164
All DaysAll Days902510

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม C++ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 October 2012 08:01

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วย C++
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++ มีขั้นตอนในการสร้างคล้ายกับภาษาระดับสูงทั่วไป แต่ภาษา
C++ ได้จัดเตรียมเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมในสภาพแวดล้อมที่รวมไว้ด้วยกันแบบเบ็ดเสร็จ ที่เรียก
ว่า IDE (Integrated Development Environment) คือ ได้นำเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการพัฒนา
โปรแกรมมารวมไว้ ด้วยกัน ทั้ง Editor, Compiler, Link Library และ Help เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ใน
ขณะทำการพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++ มีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้าง Source File หรือแฟ้มต้นฉบับเป็น Text File โดยการใช้ส่วน Editor ของ
IDE (หรือสร้างจาก Editor ของโปรแกรมอื่น ๆ ก็ได้) เมื่อสร้างเสร็จ แล้วจึงบันทึก Source File ไว้ โดย
กำหนดส่วนขยายเป็น CPP เช่น TEST.CPP (C Plus Plus) โดย Source File นี้จะต้องสร้างให้ถูกต้องตาม
โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา C++ ทั้งหมดก่อน
2. การคอมไพล์ (Compile) คือการใช้ตัวโปรแกรมหรือ Compiler ของ C++ ในการแปล Source
File ให้เป็นไฟล์ภาษาเครื่องที่เรียกว่า Object File หรือ Object Code จะได้ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น OBJ
เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์ เช่น TEST.OBJ
3. การเชื่อมโยง (Linking) เป็นขั้นตอนการเชื่อมโยงไฟล์ประเภท OBJ เข้ากับแฟ้มจากคลัง
(Library) ของภาษา C++ จำนวน 1 แฟ้มหรือมากกว่า ซึ่งไฟล์ใน Library นี้จัดเตรียมไว้โดยผู้สร้างภาษา
C++ ผลก็คือจะได้ผลลัพธ์เป็นไฟล์ที่สามารถนำไปทำงาน หรือ Run ได้โดยอิสระ หรือที่เรียกว่า
Executable File มีส่วนขยายเป็น EXE เช่น TEST.EXE เป็นต้น
ขั้นตอนของการสร้าง Source File , การ Compile และการ Link ทั้งหมดจะดำเนินการได้ใน
IDE ของ C++ ที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วอย่างอัตโนมัติ ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถทำสร้างโปรแกรมด้วย
ภาษา C++ สะดวกยิ่งขึ้น

ตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมและ Compile ด้วย C++
/*Program : First.CPP
Written by: Mrs.Warayuphat
Date : 23/05/2014 */
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
cout << "My name is Mrs.Warayuphat Panumphan \n";

cout << "I teach at Joseph Upatham School Sampran Nakornprathom \n";
return 0;
}

ขั้นที่ 1 สร้าง Source File ใน Editor โดยการ Click Mouse ในหน้าต่าง Editor แล้วพิมพ์ รหัส
คำสั่งของภาษา C++ ตามตัวอย่างให้ถูกต้อง

ขั้นที่ 2 บันทึก Source File โดยใช้คำสั่งเมนู File -> Save เลือกไดรฟ์เก็บ File จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ First.CPP แล้ว Click ปุ่ม OK (ถ้าต้องการเขียนเป็นภาษา C ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล C เช่น First.C)

ขั้นที่ 3 เปิดโปรแกรม Code Block เลือกใช้คำสั่งเปิดไฟล์ที่ save เข้ามาในโปรแกรม Code Block

ขั้นที่ 4 ใช้คำสั่ง Run, Run หรือ Ctrl+F9 เพื่อทำการ Compile และทดลอง Run โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อทำงาน จากนั้นกดแป้น Alt+F5 เพื่อดูผลการทำงานของโปรแกรมในหน้าต่างผลลัพธ์ (User Screen) ผลการทำงานจากโปรแกรม หรือผลการ RUN ได้ดังนี้

My name is Mrs.Warayuphat Panumphan
I teach at Joseph Upatham School Sampran Nakornprathom

ขั้นที่ 5 กรณีมีข้อผิดพลาด IDE ของ C++ จะไม่สามารถทำการ Compile ได้ จะแจ้งข่าวสารข้อผิด
พลาดไว้ในกรอบหน้าต่าง Message จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงดำเนินการในขั้นที่ 4 ใหม่

Last Updated on Friday, 23 May 2014 18:30
 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 17 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner