สถิติผู้เข้าชม

902474
TodayToday80
YesterdayYesterday588
This WeekThis Week1935
This MonthThis Month13128
All DaysAll Days902474

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
about us PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 31 May 2012 04:39

  

คุณครูวรายุภัสร์  ปานอำพันธ์

สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม

email: warayuphat This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 นักเรียนสามารถส่งงานได้ที่  ห้องพักครู3  ชั้น2 อาคารสันตะมารี หรื่อทาง E-mail address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) / วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

  1. การปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2555-2556

1.1 ปฏิบัติการสอน

ปีการศึกษา/ภาคเรียน

ชั้น/ระดับที่สอน

กลุ่มสาระ/วิชาที่สอน

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

ปีการศึกษา 2555/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 ชม./สัปดาห์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/4 , 6/6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 ชม./สัปดาห์

 

กิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์
สู่โอลิมปิค/Robot

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 ชม./สัปดาห์

 

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

1 ชม./สัปดาห์

 

อบรมจริยะ (Home room)

 

5 ชม./สัปดาห์

ปีการศึกษา 2555/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 ชม./สัปดาห์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/4 , 6/6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 ชม./สัปดาห์

 

กิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์
สู่โอลิมปิค/Robot

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 ชม./สัปดาห์

 

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

1 ชม./สัปดาห์

 

อบรมจริยะ (Home room)

 

5 ชม./สัปดาห์

ปีการศึกษา 2556 / 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 ชม./สัปดาห์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 ชม./สัปดาห์

 

กิจกรรม IS

โครงงาน IS

1 ชม./สัปดาห์

 

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

1 ชม./สัปดาห์

 

อบรมจริยะ (Home room)

 

5 ชม./สัปดาห์

ปีการศึกษา 2556 / 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 ชม./สัปดาห์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 ชม./สัปดาห์

 

กิจกรรม IS

โครงงาน IS

1 ชม./สัปดาห์

 

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

1 ชม./สัปดาห์

 

อบรมจริยะ (Home room)

 

5 ชม./สัปดาห์

 

1.2 การปฏิบัติหน้าที่อื่น

ปีการศึกษา

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

จำนวนในการปฏิบัติหน้าที่/สัปดาห์

ปีการศึกษา 2555

วิจัยในชั้นเรียน

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

9/2555

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

1-30 เมษายน 2555

 

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ตลอดปีการศึกษา

 

ครูดูแลเวรพื้นที่โรงอาหาร ประจำวันพฤหัสบดี

ตลอดปีการศึกษา

 

อบรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

ตลอดปีการศึกษา

 

ดูแลห้องปฏิบัติการ Lab 1

ตลอดปีการศึกษา

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6ตลอดปีการศึกษา
กรรมการประเมินผลอ่านเขียนคิดวิเคราะห์


29/2555

กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน้าที่ประสานงานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 , ป้ายนิเทศ-นิเทศการสอน

ตลอดปีการศึกษา

33/2555

กรรมการดำเนินการสอบกลางภาค และปลายภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกสามัญชายปีการศึกษา 2555

ตลอดปีการศึกษา

1/2555

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ตำแหน่งต้อนรับ จัดหาที่นั่งที่ห้องประชุม แจกอาหารว่าง

19 พฤษภาคม 2555

10/2555

กรรมการดำเนินงานโครงการวิชาการสัญจร กิจกรรมบูรณาการ
8 กลุ่มสาระ หน้าที่รวบรวมเอกสารประกอบการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

25 มิถุนายน - 21กันยายน 2555

61/2555

กรรมการ การจัดงานวันโครงงาน 8 กลุ่มสาระ
ประเมิน E-Learning  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ม.6/1 – ม.6/5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555

5 กันยายน 2555

58/2555

กรรมการ กิจกรรม Classroom Meeting
ฝ่ายดูแลและให้คำแนะนำผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

22 กันยายน 2555

 

นำนักเรียน ชั้น ม.5/1 , ม.5/2 และ ม.5/3เข้าร่วมโครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” ที่วัดบ้านเณร และโรงยิม

17 ธันวาคม 2555

 

ดูแลนักเรียนชั้น ม.6/3ไปซ้อมรับประกาศนียบัตร
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 ธันวาคม 2555

ปีการศึกษา 2556

วิจัยในชั้นเรียน

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

91/2555

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ปีการศึกษา2556

ตลอดปีการศึกษา

 

ครูดูแลเวรพื้นที่โรงอาหาร ประจำวันอังคาร

ตลอดปีการศึกษา

 

อบรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

ตลอดปีการศึกษา

 

ดูแลห้องปฏิบัติการ Lab 1

ตลอดปีการศึกษา

 

กรรมการประเมินผลอ่านเขียนคิดวิเคราะห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ตลอดปีการศึกษา

55/2556

กรรมการดำเนินการสอบกลางภาค และปลายภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5แผนกสามัญชาย ปีการศึกษา 2556

ตลอดปีการศึกษา

 

ร่วมงาน JS ASEAN DISCOVERY
- กลุ่มสาระการงานอาชีพรับผิดชอบ “ประเทศเวียดนาม”
- ซุ้มนิทรรศการ และซุ้มขายน้ำเฉาก๊วยเวียดนาม
- รับผิดชอบฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับอาเซียน ที่ห้องปฏิบัติการ1
- ทำป้ายไวนิ่ว แสดงรอบ การฉายภาพยนตร์อาเซียน

10 มกราคม 2556

80/2555

รับผิดชอบงานยอแซฟสัมพันธ์ 2556
แผนกต้อนรับ และประเมินผล

26 มกราคม 2556

90/2555

กรรมการดำเนินงานจำหน่ายหนังสือ
ดูแลจัดหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

27 เมษายน 2556

21/2556

กรรมการดำเนินงานโครงการวิชาการสัญจร
กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ จัดทำรูปเล่มวิชาการสัญจร ,ใบงาน , ใบความรู้ ,
ข้อสอบ Pre-Post Test  และจัดทำ E-Bookภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556

3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556

40/2556

กรรมการดำเนินงานเฉลิมฉลองปีแห่งความเชื่อระดับชาติ

ประสานงานกิจกรรมฐาน 14 ฐาน

19 กรกฎาคม 2556

41/2556

กรรมการดำเนินงานเฉลิมฉลองปีแห่งความเชื่อระดับชาติ
และพิธีบวชสังฆานุกร หน้าที่ต้อนรับสัตบุรุษและดูแลอาหารกลางวันของสัตบุรุษ ที่อาคารบุญราศีฯ

20 กรกฎาคม 2556

62/2556

กรรมการการจัดงานวันโครงงาน 8 กลุ่มสาระ
กรรมการประเมิน E-Learning  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง ม.6/1 – ม.6/5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555

11 กันยายน 2556

 

2  ผลการปฏิบัติงาน  

  

2.1 เข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

ที่

 

เรื่อง

สถาบัน

ระยะเวลาที่ฝึกอบรม/วัน

(ระบุ วัน / เดือน /ปี)

การนำไปใช้

1

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การเป็นครูนักพัฒนา ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 2551

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

1 วัน

11 พฤษภาคม 2552

พัฒนาตนเองด้าน

การจัดการเรียน

การสอน

2

อบรมเรื่องใส่ใจ และเข้าใจพฤติกรรมวัยรุ่น

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต MHTECH ร่วมกับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 

1 วัน

12 พฤษภาคม 2552

ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน

3

อบรมการถ่ายโยงพัฒนาการสู่ความรัก และความเข้าใจ

ทีมนักจิตวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1 วัน

12 พฤษภาคม 2552

ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน

4

การผลิตสื่อการเรียนการสอน E-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1 วัน

12 พฤษภาคม 2552

ผลิตสื่อเผยแพร่

และสอนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเว็บเพจ

ด้วยโปรแกรม Joomla

ฝ่ายวิชาการมัธยมและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1 วัน

13 สิงหาคม 2552

ผลิตสื่อเผยแพร่

 

6

สัมมนาวิชาการเรื่องฝ่าวิกฤตสังคมไทยสู่คุณภาพการศึกษาในทศวรรษหน้า

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1 วัน

19 กันยายน 2552

 

ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

7

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม

2 วัน

17-18 ตุลาคม 2552

ผลิตสื่อเผยแพร่ และสอนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

8

อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยต้นแบบเพื่องานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5 วัน

22-26 มีนาคม 2553

อบรมครูสร้างเว็บ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ,ทำสื่อการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

9

อบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั่วประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2 วัน

8-9 เมษายน 2553

จัดทำสื่อการสอนโปรแกรม Photoshop และประยุกต์ใช้ด้านสื่อการสอน

10

อบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

5 วัน

10-14 พฤษภาคม 2553

ผลิตสื่อส่งประกวดเพื่อรับรองมาตรฐานการผลิตสื่อ

11

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Skoolbuz.com และ Social Network กับการสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่

บริษัท อาร์เอส  จำกัด (มหาชน)

1 วัน

21 สิงหาคม 2553

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการนำ Social Network ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

12

อบรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3 วัน

2-4 กันยายน 2553

พัฒนางานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

13

อบรมการบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3 วัน

6-8 ตุลาคม 2553

พัฒนางานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14

ครูมืออาชีพกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

1 วัน

13 พฤษภาคม 2554

พัฒนาด้านการสอนของตนเอง

15

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

1 วัน

13 พฤษภาคม 2554

ใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวัน

16

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๓สาม (พ.ศ. 2554-2558)

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

1 วัน

14 พฤษภาคม 2554

เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

17

อบรมหลักสูตร C++ BASIC (Win32 Console Application)

โรงเรียนอินเตอร์เนต และการออกแบบ

จำนวน 42 ชม.

30 พฤษภาคม 2554

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น ม.5

18

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ MacBook Pro “ Introduction to Apple’s Technology”

บริษัท SPVI จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1 วัน

6 ตุลาคม 2554

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

19

การออกแบบบริหารจัดการเว็บไซต์ประเภท CMS

โรงเรียนอินเตอร์เนตและการออกแบบ

หลักสูตร 18 ชั่วโมง

25 กุมภาพันธ์- 10 มีนาคม 2555

พัฒนาการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ทำคู่มือการเรียนการสอน และเว็บสื่อการสอนฯ

20

อบรมการทำเว็บไซต์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

 

5 เมษายน 2555

Up เว็บไซต์กลุ่มสาระอื่น ขึ้น web โรงเรียน

21

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเ/รื่อง

“สมาธิทำให้เกิดปัญญา”

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

2 วัน

11-12พฤษภาคม 2555

ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

22

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“คุณลักษณะอันพึงประสงค์”

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

2 วัน

11-12พฤษภาคม 2555

ประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์นักเรียน

23

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การประกันคุณภาพภายในสู่ภายนอก”

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

2 วัน

11-12พฤษภาคม2555

เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

24

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูไทย รองรับประชาคมอาเซียน โดยครูต่างชาติ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

จำนวน 24 ชม.

7 ก.ค.–22 ก.ย. 2555

วันเสาร์ เวลา 15.00-17.00น.

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษรองรับประชาคมอาเซียน

25

อบรมเรื่อง การขับเคลื่อนสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากล

รองรับความเป็นประชาคมอาเซียน

ห้องประชุม

ไมเกิ้ลฮอลล์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1 วัน

22 ตุลาคม 2555

เตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับ

ความเป็นประชาคมอาเซียน

26

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ iPad และ iPhone เพื่อการศึกษา

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1 วัน

14 มีนาคม 2556

พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

27

อบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ “Moodle”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3 วัน

1-3 เมษายน 2556

พัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน

28

การจัดการเรียนการสอนตามสาระวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

1 วัน

9 พฤษภาคม 2556

ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

29

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1 วัน

10 พฤษภาคม 2556

ขยายผลนำมาสอนนักเรียนและเพื่อนครูในการทำสื่อการสอน

30

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การเห็นคุณค่าในตนเอง”
(Self Esteem)

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

1 วัน

10  พฤษภาคม 2556

ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

31

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรมJoomla

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2 วัน

27-28 กรกฎาคม 2556

พัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาสื่อ E-Learning

32

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมAdobe Illustrator CS6

มหาวิทยาลัย

แสงธรรม

3 วัน

24,31ส.ค.และ 7 ก.ย.56

พัฒนาการทำสื่อด้วยกราฟิค

และเผยแพร่สู่สาธารณะ

1.2  รางวัล / เกียรติบัตรที่ได้รับ

วัน เดือน ปี

ประเภทรางวัล

(เกียรติบัตร/โล่)

ชื่อหน่วยงานที่ให้

ระดับ ( ให้ทำเครื่องหมาย P)

โรงเรียน

เขตการศึกษา/

ฝ่ายการศึกษา

เขตพื้นที่ (สพท.)

จังหวัด

ประเทศ

8 ม.ค. 53

 

ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรี พระวรราชาธินัดดามาตุ และเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขัน Suti Website Contest 3rd เงินรางวัล 5,000 บาท

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 

 

 

 

P

11 พ.ย. 53

ถ้วยประทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเกียรติบัตรชนะเลิศ
การแข่งขันออกแบบเว็บเพจด้วย DreamWeaver
“การประหยัดพลังงาน” เงินรางวัล 1,000 บาท


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

 

 

P

19 พ.ย. 53

เหรียญทอง  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต

โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

 

 

P

 

 

29 ธ.ค. 53

เกียรติบัตรเหรียญทอง

การสร้าง Web ประเภท

Web Editorงานศิลปหัตถกรรม

กรรมนักเรียน ระดับภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

P

 

16 ม.ค. 54

เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม

สมุดบันทึกความเป็นครูดี

คุรุสภา

 

 

 

 

 

 

 

P

9 ม.ค. 55

ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี   2554 จากคุรุสภา

คุรุสภา

 

 

 

 

P

14-18  พ.ค. 55

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

(ค่ายโอลิมปิก ค่าย 3)

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

 

 

 

 

P

16 ส.ค. 55

เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง และภาคตะวันตก จาก 31 ทีม  

เงินรางวัล 1,000 บาท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

P

 

16 มิ.ย. 56

ใบประกาศเกียรติคุณ ปราชญ์แห่งครู ครูแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556

หนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ

 

 

 

 

P

22 ส.ค. 56

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21-23 ส.ค. 56

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เงินรางวัล 500 บาท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

P

 

1.3 ผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับ 

วัน เดือน ปี

ชื่อผลงาน / กิจกรรม หรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง

เผยแพร่โดย

ปี 2554

ออกแบบเว็บไซต์  E-Book โรคตาให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

http://www.metta.go.th/ebook/detachable/

 

ปี 2554

ออกแบบสื่อการเรียนการสอน E-Learning ด้วยโปรแกรม Power Point

เว็บไซต์

http://110.164.192.3/6150/

16 ม.ค. 54

เข้าร่วมกิจกรรมสมุดบันทึกความเป็นครูดี

ได้รับเกียรติบัติจาก คุรุสภา

16 พ.ค. 54

ออกแบบเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เว็บไซต์

http://110.164.192.3/6150/

 

16 พ.ค. 54

ออกแบบเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

เว็บไซต์

http://110.164.192.3/6150/

12 ส.ค. 54

ร่วมกับคนในชุมชน ทำความสะอาดถนนสาธารณะ
ถวายความดีแด่สมเด็จพระบรมราชินีนารถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน

ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ประจำเดือนสิงหาคม

27 ส.ค. 54

ได้รับคัดเลือก เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี  2554

เว็บไซต์ http://www.ksp.or.th

ปี 2555

ออกแบบเว็บไซต์ ให้มูลนิธิของวัดไร่ขิง

www.metta.go.th/mulnitiwatraiking

ปี 2555

ออกแบบไวนิ่ววันสำคัญทางศาสนา
ติดให้ความรู้ตามเทศกาลต่างๆ  ภายในวัดไร่ขิง

จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา

ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง

16 ก.พ. 55

บริจาคอลูมิเนียม และเงินเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน
ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดที่องค์พระปฐมเจดีย์

เว็บไซต์ http://110.164.192.3/6150/

 

 

 

 

30 ก.ค. 55

ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครูในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่รับการประเมินการจัดการเรียนการสอน จาก สมศ.

เว็บไซต์

http://110.164.192.3/6150/

31 ก.ค. 55

ชมรมคอมพิวเตอร์สู่โอลิมปิค  (Robot)
ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานของชมรมเรื่องการประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุม Robotเพื่อให้คณะกรรมการประเมินโรงเรียน สมศ  เยี่ยมชม

เว็บไซต์

http://110.164.192.3/6150/

12 ส.ค. 55

ร่วมกับคนในชุมชน ทำความสะอาดถนนสาธารณะ ถวายความดีแด่สมเด็จพระบรมราชินีนารถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555

รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน

ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ประจำเดือนสิงหาคม

10 ก.ย. 55

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2556

แบบรับรองผลงาน (นร.1)

10 พ.ค. 56

เป็นวิทยากร อบรมครูระดับประถม เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album

ผลงาน E-Book ของครู

1 ส.ค. 56

บริจาคอลูมิเนียม และเงินเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สำนักงานกรุงเทพฯ”

เว็บไซต์ http://110.164.192.10/6150/

 

 

 

 

12 ส.ค. 56

ร่วมกับคนในชุมชน ทำความสะอาดถนนสาธารณะ
ถวายความดีแด่สมเด็จพระบรมราชินีนารถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา

ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง

ปี 2556

ที่ปรึกษาออกแบบเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตวัดไร่ขิง

www.mcurk.com

 

ตลอดปีการศึกษา

ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันภายใน
และอบรมนักเรียนร่วมแข่งขันภายนอกเช่น
เขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์

เสียงตามสายหน้าเสาธง

 


เข้าชม website ครูได้ 2 ช่องทาง
1. ใช้งานผ่านเครื่องในโรงเรียน พิมพ์ที่ MyComputer  10.10.10.40\6150
2. กรณีเข้าที่บ้าน หรือที่อื่น 110.164.192.10/6150

test mid

Last Updated on Friday, 13 March 2015 05:30
 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 9 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner