สถิติผู้เข้าชม

867139
TodayToday475
YesterdayYesterday524
This WeekThis Week2838
This MonthThis Month14348
All DaysAll Days867139

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
02 การเติมสีสันให้เอกสาร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 May 2018 08:16

การเติมสีสันให้เอกสาร

การแสดงผลบนเว็บเพจ ปกติทั่วไปตัวอักษรจะเป็น สีดำ พื้นสีเทา ถ้าต้องการ ที่จะ เปลี่ยนสี ของตัวอักษร หรือสีของจอภาพ สามารถทำได้โดยการกำหนด แอตทริบิวต์ (Attribute) ของตัวอักษร เป็นกลุ่มตัวเลขฐาน 16 จำนวน 3 ชุด โดยชุดที่ หนึ่ง ทำหน้าที่ แทนค่าสีแดง ชุดที่สอง ทำหน้าที่ แทนสีเขียว และชุดที่สาม ทำหน้าที่แทนสีน้ำเงิน ข้อมูลในตาราง ต่อไปนี้จะแสดง สีพื้นฐาน และรหัสสี ที่สามารถแสดงได้ทุกเว็บเพจ 

สี

รหัสสี

ขาว

#FFFFFF

ดำ

#000000

เทา

#BBBBBB

แดง

#FF0000

เขียว

#00FF00

น้ำเงิน

#0000FF


ในบางครั้งถ้าเราไม่ต้องการใส่รหัสสีเป็นเลขฐานเราก็สามารถใส่ชื่อ สีลงไปได้เลย ตัวอย่างต่อไปนี้ 
แสดงชื่อสีที่ Internet Explorer สนับสนุนแต่ Netscape ไม่สนับสนุน 

AQUA           BULE             GRAY                LIME

NAVY PURPLE SILVER WHITE (สีขาว)

BLACK FUCHSIA GREEN MAROON
OLTVE RED TEAL YELLOW

สีของพื้นฉากหลัง
รูปแบบ BGCOLOR   =  #สีที่ต้องการ
ตัวอย่าง <BODY BGCOLOR  =  "#FF0000">
เราใช้ BGCOLOR = #สีที่ต้องการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ <BODY> ซึ่งจะทำให้เกิดสีตามที่เราเลือก ลักษณะเป็นฉากสีอยู่ข้างหลัง

 

สีของตัวอักษรบนเว็บ
รูปแบบ Text  =  #รหัสสี
ตัวอย่าง <BODY TEXT  =  "#00FF00">
การกำหนดเช่นเดียวกับการทำสีของพื้นฉากหลังโดยให้เป็นส่วน หนึ่งของ <BODY> แต่การใส่รหัสสีต้องดู ให้เหมาะสมกับฉากหลังด้วยเช่น <BODY TEXT="#00FF00"> การทำสีของตัวอักษรนี้ สีจะปรากฎบนเว็บเบราเซอร์ เป็นสีเดียวตลอด

 

สีของตัวอักษรเฉพาะที่
รูปแบบ <FONT COLOR="#สีที่ต้องการ">...</FONT>
ตัวอย่าง <font color="#FF0000">สีแดง</font>
คำสั่งนี้ใช้ในการเปลี่ยนสีของตัวอักษร ในส่วนที่ต้องการให้เกิดสีสันแตกต่างไปจากสีตัวอักษร อื่น ๆ เช่น

<FONT COLOR="#FF0000">สีแดง</FONT>ตัวหนังสือคำว่าสีแดงก็จะเป็นสีแดงตามต้องการ

สีของตัวอักษรที่เป็นจุดคลิกเมาส์
รูปแบบ LINK="#รหัสสี" ALINK="#รหัสสี" VLINK"#รหัสสี"
ตัวอย่าง <BODY BGCOLOR="000000" TEXT="#F0F0F0" LINK="#FFFF00" ALIGN="#0077FF" VLINK="#22AA22"
กำหนดอยู่ในส่วนของ BODY โดยกำหนดให้
LINK       =    สีของตัวอักษรก่อนมีการคลิก
ALIGN    =    สีของตัวอักษรขณะถูกคลิก
VLINK    =    สีของอักษรหลังจากคลิกแล้ว

ตัวอย่างรหัสสี

Aliceblue
F0F8FF

Antiquewhite
FAEBD7

Aqua
00FFFF

Aquamarine
7FFFD4

Azure
F0FFFF

Beige
F5F5DC

Bisque
FFE4C4

Black
000000

Blanchedalmond
FFEBCD

Blue
0000FF

Blueviolet
8A2BE2

Brown
A52A2A

Burlywood
DEB887

Cadetblue
5F9EA0

Chartreuse
7FFF00

Chocolate
D2691E

Coral
FF7F50

Cornflowerblue
6495ED

Cornsilk
FFF8DC

Crimson
DC143C

Cyan
00FFFF

Darkblue
00008B

Darkcyan
008B8B

Darkgoldenrod
B8860B

Darkgray
A9A9A9

Darkgreen
006400

Darkkhaki
BDB76B

Darkmagenta
8B008B

Darkolivegreen
556B2F

Darkorange
FF8C00

Darkorchid
9932CC

Darkred
8B0000

Darksalmon
E9967A

Darkseagreen
8FBC8F

Darkslateblue
483D8B

Darkslategray
2F4F4F

Darkturquoise
00CED1

Darkviolet
9400D3

deeppink
FF1493

Deepskyblue
00BFFF

Dimgray
696969

Dodgerblue
1E90FF

Firebrick
B22222

Floralwhite
FFFAF0

Forestgreen
228B22

Fuchsia
FF00FF

Gainsboro
DCDCDC

Ghostwhite
F8F8FF

Gold
FFD700

Goldenrod
DAA520

Gray
808080

Green
008000

Greenyellow
ADFF2F

Honeydew
F0FFF0

Hotpink
FF69B4

Indianred
CD5C5C

Indigo
4B0082

Ivory
FFFFF0

Khaki
F0E68C

Lavendar
E6E6FA

Lavenderblush
FFF0F5

Lawngreen
7CFC00

Lemonchiffon
FFFACD

Lightblue
ADD8E6

Lightcoral
F08080

Lightcyan
E0FFFF

Lightgoldenrodyellow
FAFAD2

Lightgreen
90EE90

Lightgrey
D3D3D3

Lightpink
FFB6C1

Lightsalmon
FFA07A

Lightseagreen
20B2AA

Lightskyblue
87CEFA

Lightslategray
778899

Lightsteelblue
B0C4DE

Lightyellow
FFFFE0

Lime
00FF00

Limegreen
32CD32

Linen
FAF0E6

Magenta
FF00FF

Maroon
800000

Mediumauqamarine
66CDAA

Mediumblue
0000CD

Mediumorchid
BA55D3

Mediumpurple
9370D8

Mediumseagreen
3CB371

Mediumslateblue
7B68EE

Mediumspringgreen
00FA9A

Mediumturquoise
48D1CC

Mediumvioletred
C71585

Midnightblue
191970

Mintcream
F5FFFA

Mistyrose
FFE4E1

Moccasin
FFE4B5

Navajowhite
FFDEAD

Navy
000080

Oldlace
FDF5E6

Olive
808000

Olivedrab
688E23

Orange
FFA500

Orangered
FF4500

Orchid
DA70D6

Palegoldenrod
EEE8AA

Palegreen
98FB98

Paleturquoise
AFEEEE

Palevioletred
D87093

Papayawhip
FFEFD5

Peachpuff
FFDAB9

Peru
CD853F

Pink
FFC0CB

Plum
DDA0DD

Powderblue
B0E0E6

Purple
800080

Red
FF0000

Rosybrown
BC8F8F

Royalblue
4169E1

Saddlebrown
8B4513

Salmon
FA8072

Sandybrown
F4A460

Seagreen
2E8B57

Seashell
FFF5EE

Sienna
A0522D

Silver
C0C0C0

Skyblue
87CEEB

Slateblue
6A5ACD

Slategray
708090

Snow
FFFAFA

Springgreen
00FF7F

Steelblue
4682B4

Tan
D2B48C

Teal
008080

Thistle
D8BFD8

Tomato
FF6347

Turquoise
40E0D0

Violet
EE82EE

Wheat
F5DEB3

White
FFFFFF

Whitesmoke
F5F5F5

Yellow
FFFF00

YellowGreen
9ACD32

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 08:21
 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 17 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner