สถิติผู้เข้าชม

902476
TodayToday82
YesterdayYesterday588
This WeekThis Week1937
This MonthThis Month13130
All DaysAll Days902476

ROBOT TEAM


warayuphat panumphan 'Kru Pu', Powered by Joomla!
ตัวดำเนินการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 May 2014 00:58

Operator คือตัวดำเนินการ ซึ่งในภาษาซีแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

2 ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์

3 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

สัญญลักษณ์ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้แก่

+     (เครื่องหมาย + ) แทนการบวก

-      (เครื่องหมาย - )  แทนการลบ

*      (เครื่องหมาย * ) แทนการคูณ

/       (เครื่องหมาย / ) แทนการหาร

%    (เครื่องหมาย  % ) แทนการหารเอาเศษ (modulus operator)

พิจารณาคำสั่งต่อไปนี้

a = b + c;

ความหมายของคำสั่งนี้คือ นำค่าของตัวแปร b บวกกับค่าของตัวแปร c แล้วเก็บผลลัพธ์ลงในตัวแปร a

ดังนั้น การเขียนสมการในภาษาซีคือ

"การนำผลลัพธ์ของการคำนวณในด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับ (=) ไปใส่ในตัวแปรทางด้านซ้าย"

มาลองแทนค่าจากสมการด้านบน

int a;

int b=5;

int c=4;

a = b + c;

ผลลัพท์ที่ได้ คือเท่าไร ......... เฉลย 9

ทีนี้ลองมาเขียนโปรแกรม ใน Code Block เพื่อทดสอบการทำงาน

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a;

int b=5;

int c=4;

a = b + c;

cout << a ;

return 0;

}

ผลลัพท์ เท่ากับเฉลยไหม   คุณได้ผลลัพท์เท่าไร ?

ทีนี้หากในโจทย์ที่ ทั้ง + - * / % คุณจะเลือกทำเครื่องหมายใดก่อน

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ลำดับที่

เครื่องหมาย

ลำดับการทำงาน

1

( )

 

2

++ ,  --

ซ้ายไปขวา

3

* ,  / ,  %

ซ้ายไปขวา

4

+ ,  -

ซ้ายไปขวา

5

< ,  <= ,  > ,  >=

ซ้ายไปขวา

6

== ,  !=

ซ้ายไปขวา

7

&&

ซ้ายไปขวา

8

||

ซ้ายไปขวา

9

= ,  += ,  -= ,  *= ,  /= ,  %=

ซ้ายไปขวา

ลำดับที่ 1 คือสำคัญมากที่สุดต้องทำก่อน  ลำดับที่ 9 สำคัญน้อยที่สุด ทำสุดท้ายเลย เช่น

3+2*5=?

เครื่องหมาย * คูณ อยูลำดับที่ 3 สำคัญกว่า + บวก ซึ่งอยู่ลำดับที่ 4 ดังนั้น ต้องทำคูณก่อน

คำตอบที่ถูกต้องคือ 13

ในการทำงานของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์จะมีลำดับการทำงานดังนี้

1.      ( )           คอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณในวงเล็บก่อนเสมอ

2.      *  /  %    จากนั้นจะทำการคูณ หาร มอดูลัส  เรียงจากซ้ายไปขวา เจอเครื่องหมายใดก่อน ทำก่อน

3.      + -          และทำการบวก ลบ เรียงจากซ้ายไปขวา

โจทย์ทดสอบความเข้าใจ ลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะคะ

1. a = 9 + 8 * 3                        ตอบ a = ……………….

2. b = 7 + 8 / 2 + 25                 ตอบ b = ……………….

3. c = 15 % 2                           ตอบ c = ……………….

4. d = (5 % 3) + (15 + 4) * 5     ตอบ d = ………………

5. e = 20 / 5 +8 * 3 – 6 /2 / 3    ตอบ e = ……………….

ลองมาทำโจทย์ทดสอบฝีมือกัน  ทำในสมุดนะ

แบบฝึกหัดมี 7 ข้อ ให้นักเรียนเลือกทำเพียง 5 ข้อ อีก 2 ข้อ ครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู แสดงวิธีทำด้วยนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วให้ปิดหน้าจอ computer แล้วทำในสมุดนะคะ

1. f = 3+2*5%2-6

2. g = 6*5+8-2+10/5

3. h = 5*3+6%2-6*3+2

4. i = (15*3)/5+(3+2)

5. j = (7*5%15) - (2*3)

6. k = (10*6%10) + (7+2-3)-3

7. m = 4+(2*5) + (5*3%10)

 

เมื่อคิดว่าทำได้ดีแล้วเรามาทำแบบฝึกหัด online กัน

... operator ... ไม่ยากอย่างที่คิด

Last Updated on Wednesday, 04 June 2014 17:05
 

Poll กรุณาตอบคำถามค่ะ

คุณเขียนโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 

Poll สื่อการสอน

สื่อแบบไหน ที่คุณชอบ
 

จำนวนผู้ชมที่ online ขณะนี้

We have 17 guests online

analogclock

search engine

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner